За нас

Училиштето е нашиот показател во животот. Тоа е центар на културата, воспитанието, образованието, дружењето и креативноста. За нас учениците, секој нов училишен ден е нова радост, искушение и отворен пат кон нешто ново и дотогаш непознато. Тука учиме да читаме, пишуваме и пресметуваме, ја осознаваме вистината за настанокот и постоењето на човекот и околината што не опкружува, за доброто, вредното и убавото. Училиштето е обврска за сите нас за поуспешен живот и затоа сите треба да се потрудиме што поуспешно да го исчекориме училишниот пат.

Одбележан Меѓународниот ден на учителот во нашето училиште ООУ „Тихомир Милошевски “

По повод Меѓународниот ден на учителот а во чест на истакнатиот просветен работник Марио Шулајковски, наш професор по физичко и здравствено образование, кој прерано не напушти, го организиравме првиот од серијата меморијални натпревари во мал фудбал.
Меморијалниот натпревар ,,МАРИО ШУЛАЈКОВСКИ” 2021 се одржа во организација на Општина Ѓорче Петров. Особена благодарност за Илија Исаковски и секторот за Спорт.
Почитувани, Ви ја претставуваме неговата Биографија.

Одбележување на 3-ти Декември „Меѓународен ден на лицата со попреченост“ 

ПРИЕМНИ ДЕНОВИ ЗА РОДИТЕЛИ: ПРЕДМЕТНА И ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СО ПОПРЕЧЕНОСТ ЗАПИШАНИ ВО I ОДДЕЛЕНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2021/2022

ПРОТОКОЛИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО НА УЧЕНИЦИТЕ И НАСТАВНИЦИТЕ ОД I-IV одд. 2021/2022 г.

РАСПОРЕД ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА, ДОДАТНА НАСТАВА И СУА ЗА 2021/2022 г.

ПРИЛОЗИ ООУ ТМ 2021/2022

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ООУ ТМ 2021/2022

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на образовни асистенти за ученици со попречености во основното образование

Распоред за враќање на учебници

Извештај за самоевалуација 2021 год.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020/2021 ГОД.

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА ВО УЧЕБНАТА 2020/2021

КОНКУРС за доделување награди, дипломи и пофалници на учениците и просветните работници во општинските основни училишта во Општина Ѓорче Петров во учебната 2020/2021

Запишување на првачиња во учебната 2021/2022 год: ОГЛАС; БРОШУРА ЗА РОДИТЕЛИ.

ПОЧИТУВАНИ РОДИТЕЛИ,

РАЗГЛЕДАЈТЕ ГИ ОГЛАСОТ И БРОШУРАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРВАЧИЊА И ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗАКАЖЕТЕ ТЕРМИН ОД 9:00 ДО 13:00 ЧАСОТ НА ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОЈ: 2050-582 .

Mожност за дополнителни стипендии како дел од проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“

Приемни денови за предметна настава

Приемни денови за одделенска настава

Препораки за однесување на наставниците и учениците за време на наставата од далечина

Распоред за почеток и времетраење на наставата од далечина за 4-то и 5-то одд. и предметна настава

Распоред на часови за предметна настава  2020/2021 год.

Распоред на часови за одделенска настава 2020/2021 год.

Распоред за дополнителна, додатна настава и СУА за одделенска и предметна настава во учебната 2020/2021 год.

Кодекс за онлајн настава

Куќен ред на училиштето

Протоколи за реализација на наставата со физичко присуство

План за одржување на наставата во основните и средните училишта во учебната 2020/2021 год.

Протокол за постапување во основните училишта во учебната 2020/2021 год.

Алгоритам за постапување во училиштата во случај на појава на ученик  со симптоми, сомнителен/позитивен на КОВИД-19

Прирачник за операторите со храна во училишните установи

Почитувани ученици,

Сите нас не затекна новонастаната ситуација со корона вирусот, па сите се прилагодуваме на постоечките промени и секојдневниот начин на живот како најдобро знаеме и умееме.

Веруваме дека  и во  вашето секојдневие многу работи се променија, било да е тоа во новиот начин на следење наставата, начинот на дружење, користењето  на слободното време и разни секојдневни навики.

Сега најбитно е да се прилагодите на сегашната ситуација и да најдете начин кој најмногу вас ви одговара за  извршување на секојдневните обврски во малку поинаква  форма .

Многу е важно да знаете дека не сте сами во оваа ситуација! Секогаш можете да се обратите на некого што е во ваша близина (своите родители, врсниците, наставниците, пријатели, роднини) и да ги споделите вашите мислења, чувства, стравови или прашања. Можеби луѓето на кои им се обраќате нема да имаат точен одговор на вашите прашања, но секогаш е добро да се разговара и да се сподели својата загриженост и размислување со блиските луѓе и луѓето на кои им верувате.

Многу е битно  информациите за настаната состојба да ги читате од проверени страници и доколку ве интересира нешто да следите телевизиски  вести. Содржините кои се пуштаат во социјалните мрежи често не се целосно точни,така да немој да верувате во се она што ќе прочитате. Ограничете го читањето и информациите околу оваа ситуација со корона вирус на два до три пати на ден, со цел  слободното време да не го трошите на тоа.

Моментално никој нема точен одговор на прашањето како ова сето ќе заврши и колку ќе трае, но она што е сигурно дека секој од нас игра голема улога во оваа ситуација. Затоа е важно да бидете одговорни и да ги следите советите  од Здравствените организации околу хигиената и да ги почитувате упатствата да останете дома. Само така можете да спасите живот!