За нас

Училиштето е нашиот показател во животот. Тоа е центар на културата, воспитанието, образованието, дружењето и креативноста. За нас учениците, секој нов училишен ден е нова радост, искушение и отворен пат кон нешто ново и дотогаш непознато. Тука учиме да читаме, пишуваме и пресметуваме, ја осознаваме вистината за настанокот и постоењето на човекот и околината што не опкружува, за доброто, вредното и убавото. Училиштето е обврска за сите нас за поуспешен живот и затоа сите треба да се потрудиме што поуспешно да го исчекориме училишниот пат.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА

НОВОСТИ:

Почитувани родители и ученици,

Ве известуваме дека отворениот ден за прием на родители ќе се одржи во четврток на 01.12.2022 год. со почеток во 17:30 часот.

 

Почитувани ученици!

Нашето училиште распишува Конкурс за избор на текст за еко химна кој ќе трае до 25.10.2022 год. Во него можат да се вклучат сите ученици. Творбите треба да ги доставите до вашите одделенски раководители. Успешна работа ви посакува Еко тимот од нашето училиште.

Известување за учениците од Државен просветен инспекторат

Известување за родителите од Државен просветен инспекторат

Извештај за избор на првенец на генерација 2021/2022

СПИСОК НА ЛЕКТИРИ ОД VI-IX ОДД. ЗА УЧЕБНАТА 2022/23 ГОД.

КОНКУРС – доделување награди, дипломи и пофалници на учениците и просветните работници во општинските основни училишта во Општина Ѓорче Петров во учебната 2021/2022

ОГЛАС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРВАЧИЊА ВО УЧЕБНАТА 2022/2023г.

ПРОЕКТ: НОВА СПОРТСКА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВИ СПОРТСКИ НАВИКИ И ИНТЕГРАЦИЈА НА ДЕЦАТА

Нашата навивачка химна:

НЕКА ГРМИ ТИХОМИР