За нас

Училиштето е нашиот показател во животот. Тоа е центар на културата, воспитанието, образованието, дружењето и креативноста. За нас учениците, секој нов училишен ден е нова радост, искушение и отворен пат кон нешто ново и дотогаш непознато. Тука учиме да читаме, пишуваме и пресметуваме, ја осознаваме вистината за настанокот и постоењето на човекот и околината што не опкружува, за доброто, вредното и убавото. Училиштето е обврска за сите нас за поуспешен живот и затоа сите треба да се потрудиме што поуспешно да го исчекориме училишниот пат.

ПОЧИТУВАНИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Ви соопштуваме дека учебната 2017/2018год. започнува на 04.09.2017 год. (понеделник) со следниот распоред :

1. Свечен прием на ПРВАЧИЊАТА ќе биде во 9:00 часот во училишниот двор пред главниот влез на училиштето;

2. Наставата за учениците од 2-ро до 5-то одделение, ќе започне во 8:00 часот ;

3. Наставата за учениците од 6-то до 9-то одделение, ќе започне во 12:00 часот.

ВИ ПОСАКУВАМЕ СРЕЌНА И УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА!

Со почит,

ООУ “Тихомир Милошевски