За нас

Училиштето е нашиот показател во животот. Тоа е центар на културата, воспитанието, образованието, дружењето и креативноста. За нас учениците, секој нов училишен ден е нова радост, искушение и отворен пат кон нешто ново и дотогаш непознато. Тука учиме да читаме, пишуваме и пресметуваме, ја осознаваме вистината за настанокот и постоењето на човекот и околината што не опкружува, за доброто, вредното и убавото. Училиштето е обврска за сите нас за поуспешен живот и затоа сите треба да се потрудиме што поуспешно да го исчекориме училишниот пат.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА

НОВОСТИ:

Конкурс за доделување награди, дипломи и пофалници на учениците и просветните работници од основните училишта во Општина Ѓорче Петров за учебната 2023/2024

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА (2015-2024) И НАЈДОБРИ УЧЕНИЦИ ПО ОДДЕЛЕНИЈА (2023-2024)

Почитувани родители и ученици,
започна уписот на првачиња за учебната 2024-2025 год.
Ве очекуваме!

Почитувани родители,

Ве покануваме на Велигденски хепенинг кој ќе се одржи на 25.04.2024 год. во спортската сала „Христо Батанџиев“, во вид на спортски игри. Учениците од предметна настава учествуваат од 16-17:30 часот, додека учениците од одделенска настава се од 17:30 -19:00 часот.

Ве очекуваме!

Одбележување на Патрониот празник на училиштето

На ден 29.03.2024 год. во нашето училиште „Тихомир Милошевски“ се одбележа најзначајниот ден – Патрониот празник. За таа цел наставниците и учениците од 1-во до 9-то одделение организираа, твореа и учествуваа во бројни работилници, спортски активности и кратка музичка приредба со мотото: Со какви дела ја полниш сегашноста, со такви дела ќе ти врати иднината. Се надеваме дека нашите гости уживаа во приредените активности. Продолжуваме успешно и понатаму.

Приемни денови на наставниците од предметна настава 2023/2024

Приемни денови на наставниците од одделенска настава 2023/2024

Распоред за дополнителна, додатна настава и СУА за месец ноември

Распоред за дополнителна, додатна настава и СУА за месец октомври

СООПШТЕНИЕ!

Барање за ослободување од плаќање на ученици

ПРИЈАВИ НАСИЛСТВО, НЕ ПРЕМОЛЧУВАЈ!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QSfKBfwhf06hy-c2FzfhPCfgoXCj4RtLo6tpaSpOXYlUQ0EzSFc2VVlFMDNXUU80MjBZSzJXMDE4Vy4u

 

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 2023/2024

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА 2023/2024

И најуспешните луѓе започнуваат со еден чекор кон нивниот успех. Со лесни чекори и отворени видици им посакуваме на ПРВАЧИЊАТА да зачекорат кон големи успеси, многу награди и вистински пријателства.
Да уживаат во најубавите безгрижни училишни денови каде низ наука, игра, смеа и забава ќе израснат во добри, среќни и успешни луѓе.
Среќно на сите!

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ООУ ТМ 2023-2024 ГОД.

ПРИЛОЗИ ООУ ТМ 2023-2024 ГОД.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022-2023 ГОД.

САМОЕВАЛУАЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО ЗА УЧЕБНИТЕ 2021/22 и 2022/23 ГОД.

НАШЕТО УЧИЛИШТЕ СЕ СТЕКНА СО ЕВРОПСКА ОЗНАКА ЗА КВАЛИТЕТ ПРЕКУ УЧЕСТВО ВО Е-ТВИНИНГ ПРОЕКТИ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ, ДИПЛОМИ И ПОФАЛНИЦИ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО ОПШТИНСКИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ВО ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОД.

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА И НАЈДОБРИ УЧЕНИЦИ ПО ОДДЕЛЕНИЈА

 

Ние во Е-твининг проекти:  I am imperfectly perfect!

ОГЛАС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРВАЧИЊА ВО УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

Почитувани родители,

Ве известуваме дека општина Ѓорче Петров во соработка со ПЗУ Европска Очна Болница (Санте Плус) овозможува бесплатни офтамолошки прегледи за сите дечиња кои треба да се запишат во прво одделение. Доколку родителите сакаат да ја искористат оваа можност, потребно е да се најават на телефонскиот број 02 20 50-999 или на 070/309-126. Прегледите ќе се одвиваат од понеделник до петок, во период од 14:00 до 15:30 часот во просториите на болницата.

Им посакуваме среќа на  идните првачиња.

Известување за учениците од Државен просветен инспекторат

Известување за родителите од Државен просветен инспекторат

Извештај за избор на првенец на генерација 2021/2022

СПИСОК НА ЛЕКТИРИ ОД VI-IX ОДД. ЗА УЧЕБНАТА 2022/23 ГОД.

КОНКУРС – доделување награди, дипломи и пофалници на учениците и просветните работници во општинските основни училишта во Општина Ѓорче Петров во учебната 2021/2022

ПРОЕКТ: НОВА СПОРТСКА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВИ СПОРТСКИ НАВИКИ И ИНТЕГРАЦИЈА НА ДЕЦАТА

Нашата навивачка химна:

НЕКА ГРМИ ТИХОМИР