Е-Училница

2020/2021 год.

Петто одд.  Техничко образование: Елементи и објекти на улица и пат,

Правила и прописи за учество на велосипедист во јавниот сообраќај.

Почитувани ученици и родители,

Моменталната ситуација во која се наоѓа нашата земја ја наметна  потребата за учење  и работа на учениците во домашни услови. За таа цел ние ја креиравме Е-училница, место каде што ќе ги најдете потребните задолженија, активности  и материјали за совладување на наставните содржини изготвени од Вашите наставници, и сортирани по одделенија и период кога се зададени. Препорачуваме да се следи едукативната програма  ТВ – училница на МРТВ 1 ( во 10:30 часот) а исто така, Ви посочуваме дека корисни содржини ќе најдете и на следните две места:

Националната веб платформа Едуино Е – училница (www.eduino.gov.mk)

Бесплатни дигитални платформи, апликации и содржини за учење од дома

1 одделение                   2 одделение                  3 одделение

4 одделение                  5 одделение                   6 одделение

7 одделение                  8 одделение                   9 одделение

СПИСОК НА ЛЕКТИРИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД.  (6-9 одд.)

Активности за ученици со посебни образовни потреби

Активности од специјалниот едукатор и рехабилитатор

Одбележување на денот на македонската азбука

Поддршка од стручната служба на училиштето:

Важни информации за учениците од IX одделение за запишување во средно училиште

Совети за добро организирана самоизолација за ученици

Препораки за учениците од директорката и стручната служба

Контактирај ги наставниците преку електронска пошта