I одделение

Период 08-10.06.2020 год.

Период 01-04.06.2020 год.

Период 26-29.05.2020 год.

Период 18-22.05.2020 год.

Период 11-15.05.2020 год.

Период 04-08.05.2020 год.

Период 27-30.04.2020 год.

Период 21 – 24.04.2020 год.

Период 13-16.04.2020 год.

Период 06-10.04.2020 год.

Активности и задолженија

Македонски јазик: Буквите од У до Ц

Англиски јазик ; Приказна: A black puppy

Период  30.03 -03.04.2020 год.

Активности и задолженија

Презентација: Извори на звуци

Наставни листови по македонски, математика и природни науки

Период 23 – 27.03.2020 год.

Активности и задолженија

Општество – Животот некогаш и денес

Текст: Кој е поважен?

Удвојување на броеви до 10

Раскажување по слики-Пролет