IV одделение

Период 08-10.06.2020 год.

Период 01-04.06.2020 год.

Период 26-29.05.2020 год.

Период 18-22.05.2020 год.

Период 11-15.05.2020 год.

Период 04-08.05.2020 год.

Период 27-30.04.2020 год.

Период 21-24.04.2020 год.

Период 13-16.04.2020 год.

Период 06-10.04.2020 год.

Активности и задолженија по сите предмети

Математика: НЛ проверка на таблица делење и множење

Македонски јазик: НЛ Петар Пан

Природни науки: Улогата на лековите

Англиски јазик

Период  30.03 -03.04.2020 год.

Активности и задолженија

Англиски јазик

Период 23 – 27.03.2020 год.

Активности и задолженија

Англиски јазик