IX одделение

Важни информации за упис во средните училишта

Период 08-10.06.2020 год.

Период 01-04.06.2020 год.

Период 26-29.05.2020 год.

Период 18-22.05.2020 год.

Период 11-15.05.2020 год.

Период 04-08.05.2020 год.

Период 27-30.04.2020 год.

Историја

Период 21-24.04.2020 год.

Историја

Период 13-16.04.2020 год.

Историја

Период 06-10.04.2020 год.

Активности по: англиски и француски јазик, биологија, физика, музичко образование, физичко и здравствено образование, ликовно образование, историја, иновации и унапредување на здравјето

Математика

Македонски јазик 

Географија

Хемија

Период  30.03 -03.04.2020 год.

Активности и задолженија

Математика

Физика

Хемија: Добивање соли

Ликовно

Иновации: Интернет маркетинг; Видови на продажба

Унапредување на здравјето: Совети за самоизолација за ученици, Ковид-19 или корона

Период 23 – 27.03.2020 год.

Активности по македонски јазик, француски јазик, математика, хемија, унапредување на здравјето, воспитание за околината

Активности по англиски јазик, музичко, физика и биологија

Биологија: Дихотомни клучеви-презентација, Наставен лист за дихотомни клучеви: група 1група 2

Англиски јазик: прашања Future Tenses

Француски јазик-усогласување на партиципот во минато време

Географија

Историја

Иновации: Видови на продажба, Пакување