V одделение

Период 08-10.06.2020 год.

Период 01-04.06.2020 год.

Период 26-29.05.2020 год.

Период 18-22.05.2020 год.

Период 11-15.05.2020 год.

Период 04-08.05.2020 год.

Период 27-30.04.2020 год.

Период 21-24.04.2020 год.

Период 13-16.04.2020 год.

Период 06-10.04.2020 год.

Активности и задолженија

Математика: НЛ: Нормални и паралелни прави на координатна мрежаМестоположба на координатна мрежа

Работа со компјутери НЛ

Природни науки: Особини на семињата и расејување; Вежби: Особини на семињата и расејување

Англиски јазик

Техничко образование

Период  30.03 -03.04.2020 год.

Активности и задолженија

Презентација: Мери Попинс; Наставен лист Мери Попинс; Наставен лист Алиса во земјата на чудата

Местоположба на координатна мрежа; Тест по математика; Решенија на тестот

Повторување: Културно наследство

Техничко образование

Природни науки

Англиски јазик

Период 23 – 27.03.2020 год.

Активности за периодот од 23-27.03.2020 г.

Презентација: Културно наследство

Презентација: Споменици

Природни науки

Англиски јазик